Hashim, Z. (2018) “Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang”, Management Research Journal, 7, pp. 197–210. doi: 10.37134/mrj.vol7.17.2018.