Balasundran, Komathy, Jamal@Nordin Yunus, and Marinah Awang. 2020. “Penggabungjalinan Faktor-Faktor Dan Hubungannya Dengan Pengaplikasian Whatsapp Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Zon Chini, Pekan”. Management Research Journal 9 (2):46-58. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/3446.