Hashim, Zahari. 2018. “Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan Dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang”. Management Research Journal 7 (December):197-210. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.17.2018.