Shafii, Siti Faridah, and Hartini Jaafar. 2018. “Kesan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan: The Effect of Problem Based Learning (PBL) Towards Form Four Students’ Critical Thinking Skills in Principles of Accounting Subject”. Management Research Journal 7 (December):175-87. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.15.2018.