Jusoh, Mohd Abdullah, Ahmad Raflis Che Omar, and Azhar Ahmad. 2017. “Tahap Pengetahuan Pelajar Dalam Industri Sawit Di Malaysia: Students’ Knowledge of Malaysia Palm Oil Industry”. Management Research Journal 6 (October):154-62. https://doi.org/10.37134/mrj.vol6.13.2017.