Jaafar, Hartini, and Zurina Abdul Wahab. 2017. “Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan Di Universiti Awam Dan Universiti Swasta Di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities”. Management Research Journal 6 (October):36 -. https://doi.org/10.37134/mrj.vol6.4.2017.