Yusof, Hamidah, and Rahman Ahmad. 2019. “ANALISIS KEPENTINGAN-KEJAYAAN PENGURUSAN KOKURIKULUM: Importance-Performance Analysis of Co-Curriculum Management”. Management Research Journal 1 (March):75-85. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1323.