JAAFAR, H.; ABDUL WAHAB, Z. Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities. Management Research Journal, [S. l.], v. 6, p. 36 –, 2017. DOI: 10.37134/mrj.vol6.4.2017. Disponível em: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1341. Acesso em: 22 feb. 2024.