Balasundran, K., Yunus, J., & Awang, M. (2020). Penggabungjalinan faktor-faktor dan hubungannya dengan pengaplikasian Whatsapp dalam kalangan guru sekolah rendah di zon Chini, Pekan. Management Research Journal, 9(2), 46–58. Retrieved from https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/3446