Hashim, Z. (2018). Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang. Management Research Journal, 7, 197–210. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.17.2018