Shafii, S. F., & Jaafar, H. (2018). Kesan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan: The Effect of Problem Based Learning (PBL) Towards Form Four Students’ Critical Thinking Skills in Principles of Accounting Subject. Management Research Journal, 7, 175–187. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.15.2018