(1)
Syariff M. Fuad, D. R.; Musa, K.; Hashim, Z. Reka Bentuk Dan Kesahan Instrumen Pengukuran Inovasi Organisasi Sekolah. MRJ 2021, 10, 119-131.