(1)
Abu Hassan, M. A.; Musa, K. Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Kebangsaan Di Semenanjung Malaysia. MRJ 2020, 9, 37-45.