(1)
Balasundran, K.; Yunus, J.; Awang, M. Penggabungjalinan Faktor-Faktor Dan Hubungannya Dengan Pengaplikasian Whatsapp Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Zon Chini, Pekan. MRJ 2020, 9, 46-58.