(1)
Mohd Shokory, S.; Mohd Suradi, N. R. Pengaruh Gaya Kepimpinan Pengurus Projek Ke Atas Prestasi Kerja Ahli-Ahli Pasukan Projek Dalam Industri Pembinaan Di Selangor. MRJ 2020, 9, 1-16.