(1)
Musa, K.; Saad, N.; Mohd Nor, M. A. Tingkah Laku Integriti Dalam Pemantapan Pengurusan Sektor Perkhidmatan Awam: Integrity Behavioral in Order to StrengtheningThe Management of Public Sector Service. MRJ 2018, 7, 260-277.