(1)
Zainal Abidin, M.; Musa, K. Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan Terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-Efficacy on Teacher Leadership Readiness. MRJ 2018, 7, 117-125.