(1)
Awang, M.; Zakaria, M. E.; Ismail, R. Hubungan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Dan Kesejahteraan Dan Keselesaan Pembelajaran Dan Pengajaran: Relationship Between Classroom Physical Environment and Teaching and Learning Comfortness and Well-Being. MRJ 2018, 7, 86-99.