(1)
Ismail, R.; Abdul Rahman, S. A.; Awang, M. Kos Ketidakberadaan Guru Dalam Bilik Darjah: Kajian Kes Di Daerah Muallim, Perak: Cost of teachers’ Absenteeism in the Classroom: A Case Study in Muallim District, Perak. MRJ 2018, 7, 75-85.