(1)
Shafii, S. F.; Jaafar, H. Kesan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan: The Effect of Problem Based Learning (PBL) Towards Form Four Students’ Critical Thinking Skills in Principles of Accounting Subject. MRJ 2018, 7, 175-187.