(1)
Jaafar, H.; Abdul Wahab, Z. Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan Di Universiti Awam Dan Universiti Swasta Di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities. MRJ 2017, 6, 36 -.