[1]
Hashim, Z. 2018. Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang. Management Research Journal. 7, (Dec. 2018), 197–210. DOI:https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.17.2018.