[1]
Shafii, S.F. and Jaafar, H. 2018. Kesan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan: The Effect of Problem Based Learning (PBL) Towards Form Four Students’ Critical Thinking Skills in Principles of Accounting Subject. Management Research Journal. 7, (Dec. 2018), 175–187. DOI:https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.15.2018.