[1]
Jaafar, H. and Abdul Wahab, Z. 2017. Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities. Management Research Journal. 6, (Oct. 2017), 36 –. DOI:https://doi.org/10.37134/mrj.vol6.4.2017.