1.
Nallaluthan K, Balasundran K, Kolandan S, Munusamy J, Antony F. Prestasi Kerja dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. JTS [Internet]. 2022 Dec. 8 [cited 2024 Jun. 23];3(2):47-60. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JTS/article/view/7413