Nallaluthan, K., K. Balasundran, S. Kolandan, J. Munusamy, and F. Antony. “Prestasi Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia”. Journal of Valartamil, vol. 3, no. 2, Dec. 2022, pp. 47-60, doi:10.37134/jvt.vol3.2.5.2022.