[1]
K. Nallaluthan, K. Balasundran, S. Kolandan, J. Munusamy, and F. Antony, “Prestasi Kerja dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia”, JTS, vol. 3, no. 2, pp. 47–60, Dec. 2022.