Nallaluthan, K., Balasundran, K., Kolandan, S., Munusamy, J. and Antony, F. (2022) “Prestasi Kerja dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia”, Journal of Valartamil, 3(2), pp. 47–60. doi: 10.37134/jvt.vol3.2.5.2022.