Nallaluthan, K., Balasundran, K., Kolandan, S., Munusamy, J., & Antony, F. (2022). Prestasi Kerja dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. Journal of Valartamil, 3(2), 47–60. https://doi.org/10.37134/jvt.vol3.2.5.2022