(1)
Nallaluthan, K.; Balasundran, K.; Kolandan, S.; Munusamy, J.; Antony, F. Prestasi Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia. JTS 2022, 3, 47-60.