தொகையிலக்கியத்தில் மகப்பேறு தொடர்பான நாட்டார் வழக்காறுகள்

Folklore related to Child-birth in the anthologies

Authors

  • S. Kanmani Ganesan Sri Kaliswari College, Sivakasi in Tamilnadu, INDIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol2.2.6.2021

Keywords:

மகப்பேற்று வழக்காறுகள், கருவுறல் உறுதிப்பாடு, மகப்பேற்றுக் கலைச்சொற்கள், தாயின் பெருமை, ஆண்மகவின் பெருமை, ஆண்மகவைப்பெற்றவள் பெருமை

Abstract

நாட்டார் வழக்காறுகள் அவ்வக்காலப் படைப்பிலக்கியத்தில் இயல்பாக இடம்பெறக் கூடியவை. பண்டைத்தமிழகத்து மகப்பேற்று வழக்காறுகளைத் தொகையிலக்கியத்தில் இருந்து எடுத்துரைப்பது இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும். இதனால் பண்டைத் தமிழரின் அறிவு, கொள்கை, நம்பிக்கை, செயல்பாடு ஆகியவற்றோடு சமூக வரலாற்றைத் தெளிவாக வரையலாம். தொகைநூல்கள் முதனிலைத் தரவுகளாகவும்; இன்றைய தமிழ்ச்சமூக மகப்பேறுசார் வழக்காறுகளும் அறிவியல் விளக்கங்களும் துணைமைத் தரவுகளாகவும் அமைகின்றன.  இக்கட்டுரை பகுப்பாய்வு முறையைப் பின்பற்றிப் பண்டைய நாட்டார் வழக்காறுகளைத் தொகுக்கிறது. பிள்ளைவரம் கேட்டல், தலைச்சூலியர் வழிபாடு, கருவுற்றதை உறுதிசெய்தல், கருவைச் சிதைப்பது பற்றிய கொள்கை, நோய்த்தொற்றைத் தவிர்த்தல், ஈன்றவள் படுக்கை, தாய்சேய் நலம், சொல் வழக்குகள், கணவன் பங்கு; தாய், ஆண் மகவு, ஆண்பிள்ளை பெற்றவள் ஆகியோரின் சமூக மதிப்பு, குழந்தை அணிகலன்களும்   விளையாட்டுகளும் ஆகியன தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

It's quite a natural phenomenon that the lore takes its own place in the contemporary creative literature which belongs to that particular culture. The aim of this research paper is to extract the lore related to child-birth present in the anthologies. This will help determine the knowledge, practices, beliefs and the customs that prevailed in the early Tamil society and thereby the social history of Tamilnadu is made crystal clear. The anthologies serve as the primary source; the present lore in Tamilnadu and the scientific explanations serve as the secondary source and an analitical methodology is followed. Worshipping God for pregnancy and successful first delivery, ways of confirming conception, avoiding infection, taking care of the mother and the baby, specific terminologies related to child-birth, responsibility of the husband, abortion policy, children’s games and ornaments; social status of a mother, male child and the mother of the male child are collected and analysed.      

Keywords: confirming conception, Folklore related to delivery, male children’s social status, mother’s social status,         social status of mothers of male babies, Terminologies related to conception.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aingurunooru, (2009). Chennai: kazhaka veliyeedu

Akanaanooru kalirriyaanai nirai, (2009). Chennai: kazhaka veliyeedu

Akanaanooru manimidai pavalam, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Akanaanooru niththilak kovai , (2008). Chennai: kazhaka veliyeedu

Kaliththokai, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Kurunthokai, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Breast and Nipple Discharge: What It Could Mean Breast and Nipple Discharge: What It Could Mean.healthline Parenthood Diastasis Recti: Symptoms, Treatment, Prevention, and More

Loorthu,T., Naattaar Vazhakkaarriyal- chila adippadaikal, (2000). Paalayamkottai: Folklore Resources and Research Centre, St. Xaviours College. Untitled

Manimekalai, (2013). Chennai: U.Ve.Saminaathaiyyar noolakam

Narrinai, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Paripaadal, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Paththuppaattu part i, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Paththuppaattu part ii, (2008). Chennai: kazhaka veliyeedu

Puranaanooru part i, (2007). Chennai: kazhaka veliyeedu

Simon J.Bronner, Following Tradition, (1998). Logan, Utah: Utah State University Press Following Tradition

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

Ganesan, S. K. (2021). தொகையிலக்கியத்தில் மகப்பேறு தொடர்பான நாட்டார் வழக்காறுகள்: Folklore related to Child-birth in the anthologies. Journal of Valartamil, 2(2), 70–85. https://doi.org/10.37134/jvt.vol2.2.6.2021