தமிழ் வளர்ச்சிக்கு யாழ்ப்பாணத்துப் பதிப்பு இரட்டையர்களின் தொண்டு

The services of the twin-editors of Jaffna for tamil development

Authors

  • Murugarathinam Mohanalakshmi Department of Rare manuscripts in the Tamil University, Thanjavur, Tamil Nadu

Keywords:

உரையாசிரியர், பதிப்பாசிரியர், ஏட்டுச் சுவடிகள், அச்சுரிமை, இலக்கணப் பதிப்புகள்

Abstract

தமிழ் இலக்கிய இலக்கண வரலாற்றில் உரைகளுக்கு மிகச் சிறந்த இடமுண்டு. மூலநூல்களுக்குக் கொடுக்கப்படுகிற பெருமை உரைநூல்களுக்கும் உண்டு. அதைப்போலவே மூல நூல்களையும் உரைகளையும் பதிப்பித்துத் தமிழுலகிற்கு அளித்த் பெருமைக்குரியவர்கள் பதிப்பாசிரியர்கள். பதிப்பு முன்னோடிகளாக இருந்தவர்கள் யாழ்ப்பாணத்து ஆறுமுக நாவலரும் சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளையும் ஆவர். ஆறுமுக நாவலர் தமிழ்நாடெங்கும் பயணம் செய்து சைவத்தையும் தமிழையும் கல்வியையும் வளர்க்கத் தொண்டாற்றியவர். சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளை ஆறுமுக நாவலரைத் தம் பதிப்பு முன்னோடியாகக் கொண்டு தமிழ் இலக்கண நூல்களையும் உரைகளையும் பதிப்பித்துத் தமிழ் நூல்களை வாழ வைத்தவர். தமிழ் நூல்களை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றிய பதிப்பு இரட்டையர்களான இவர்களின் தமிழ்த் தொண்டு காலத்தால் அழியாதவை.

Abstract

Commentators of Tamil literatures and grammars have got important places. The commentaries have been given equal status like that of the original books. In the same way, the editors of the original sources and commentaries too have their important places in the history of Tamil literature.  The forerunners in this field are Arumuga Navalar and C.W.Thamotharam Pillai of Yaazhppaanam (Jaffna). Both of them had performed journeys with different purposes for the development of Tamil. While Arumuga Navalar considered Saivam and Tamil as both of his eyes and served, C.W.Thamodaram Pillai worked in different capacities in Tamil Nadu, collected palm manuscripts and edited them for the first time. Thus, their services have brought out many Tamil literatures out from destruction.  Their service for the development of Tamil cannot be forgotten.

Keywords: commentators, editors, palm leaf manuscripts, right to print, grammatical editions, Tamil development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akshyan. (2018). Pazhanthamil nuuRpathippum C.Vai. Thamodaram Pillaiyum. www.tamil malar kaTTuraikaL.

Aravindan, Mu.Vai. (2018). UraiyaasiriyarkaL. (Eighth edition). Chennai: Manivaasagar pathippagam.

Arunachala kavirayar. (1898). aaRumuga naavalar sariththiram. Chennai: Albenian accukkuuDam.

Damotharan, A. (1999) Nannuul muulamum virutthi uraiyum. Chennai: Internatinal Institute of Tamil studies.

Ilankumaran, Iraa.1988. IlakkaNa VaralaaRu, Chennai: Manivasagar Pathippakam.

Ganapathy Pillai, Si. 2012. Tamil thantha thaamoodaram Pillai. Dina maNi. 20.9.12

John samuvel, G. (1994). Uthirum thamizh malarkaL. Chennai:Institute of Asian Studies.

Kailasam Pillai, T. aaRumuga Navalar varalaaRu. yaazhppaNam

Kanagarathina, V. 1882. AaRumuga Naavalar saritthiram. YaazhppaaNam:saivap pirakaasa yanthirasaalai.

Madhukeswaran,P. (2006) Nannuul ParhippukaL. Chennai: TamilmaN Pathippagam

Mahalakshmi, T; NirmalaDevi, S & Bhuminaganathan.T. (2001). Suvadis sudar. Chennai: Internatinal Institute of Tamil studies.

Mohanalakshmi, M. (2019). IlakkaNa uraiyaasiriyarkaLum pathippaasiriyarkaLum. Karka karpikka, June. ISSN 2347-1751

Mohanalakshmi, M. (2020). Tholkaappiya pathippukaLil aDikaLaasiriyarin pangu. Vallamai March 25. ISSN 2348-5531

Pakkiya mary. (2008).Vakaimai nookkil Tamil ilakkiya varalaaRu. Chennai: New century book house [P] Ltd.

Pandurangan, A. (2008).C.Vai. Thamodaram Pillai. Chemmozi cethi Madal.2. Chennai: Central Institute of Classical Tamil

Sampanthan, M.S. (1960). Acchukkalai. Chennai: Thamilar Pathipakam

Sampanthan, M.S. (1997). Acchum Pathippum. Chennai: Manivasagar Nulakam

Sivaperuman, E. (2009). Adikalaasiriyarin Tholkaappiya PathippukaL. Thanjavur: Tamil University

Sundaramurthy, E. (2007). ANinthurai, Senaavaraiyar UraineRi. Gurusamy, S. Chennai: Rani Pathippakam.

Thayalan, P. 2016. PathippuththuRaiyin munnooDi C.Vai. Thamodaram pillai. www. Ungal Nulagam.

Vellaivaranar, K. (1973). IlakkaNa sinthanaikaL. Acchum Pathippum . Chennai: Manivasagar Nulagam

Downloads

Published

2020-06-23

How to Cite

Mohanalakshmi, M. (2020). தமிழ் வளர்ச்சிக்கு யாழ்ப்பாணத்துப் பதிப்பு இரட்டையர்களின் தொண்டு: The services of the twin-editors of Jaffna for tamil development. Journal of Valartamil, 1(1), 67–81. Retrieved from https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JTS/article/view/3810