1.
Wan Nawang WNH, Abdul Razak MR, Ahmad MF, Lamat SA. Tahap penglibatan dalam aktiviti fizikal serta aktiviti sedentari pelajar semasa penularan COVID-19. JSSPJ [Internet]. 2021 May 24 [cited 2024 Apr. 19];10(1):15-23. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JSSPJ/article/view/4682