1.
Ahmad MF, Lamat SA, Sharifah Maimunah S, A. Rahman MW, Dahlan ND, Tumijan W, Mohd Mokhtar UK. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam kalangan atlet Universiti Kebangsaan Malaysia. JSSPJ [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 Apr. 17];9(1):33-41. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JSSPJ/article/view/3464