Wan Nawang, W. N. H., M. R. Abdul Razak, M. F. Ahmad, and S. A. Lamat. “Tahap Penglibatan Dalam Aktiviti Fizikal Serta Aktiviti Sedentari Pelajar Semasa Penularan COVID-19”. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, vol. 10, no. 1, May 2021, pp. 15-23, doi:10.37134/jsspj.vol10.1.3.2021.