Wan Nawang, W. N. H., Abdul Razak, M. R., Ahmad, M. F. and Lamat, S. A. (2021) “Tahap penglibatan dalam aktiviti fizikal serta aktiviti sedentari pelajar semasa penularan COVID-19”, Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 10(1), pp. 15–23. doi: 10.37134/jsspj.vol10.1.3.2021.