1.
Makhtar NN, Rosli SNA, Taha H. Kesan Jenis Pembelajaran Dalam Talian Terhadap Sikap, Motivasi Dan Pencapaian Pelajar Bagi Subjek Fizik. JSML [Internet]. 2021 Jan. 29 [cited 2024 Jul. 14];9(1):60-76. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JSML/article/view/4609