[1]
N. N. Makhtar, S. N. A. Rosli, and H. Taha, “Kesan Jenis Pembelajaran Dalam Talian Terhadap Sikap, Motivasi Dan Pencapaian Pelajar Bagi Subjek Fizik”, JSML, vol. 9, no. 1, pp. 60–76, Jan. 2021.