[1]
N. Rahim and T. T. Lee, “Development of Acid Base e-learning (e-PAB) Module using Google Classroom: Pembangunan Modul e-pembelajaran Asid Bes (e-PAB) Menggunakan Google Classroom”, JSML, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, Jan. 2021.