[1]
R. Sulaiman and H. Husain, “Analisis Simetri Reka Bentuk Kesenian Melayu Dalam Perspektif Etnomatematik: Symmetry Analysis Of Malay Art Design In Ethnomathematics Perspectives”, JSML, vol. 7, pp. 72–84, Aug. 2019.