Makhtar, Norul Naim, Siti Nurnajah Adilah Rosli, and Hafsah Taha. 2021. “Kesan Jenis Pembelajaran Dalam Talian Terhadap Sikap, Motivasi Dan Pencapaian Pelajar Bagi Subjek Fizik”. Journal of Science and Mathematics Letters 9 (1):60-76. https://doi.org/10.37134/jsml.vol9.1.6.2021.