(1)
Makhtar, N. N.; Rosli, S. N. A.; Taha, H. Kesan Jenis Pembelajaran Dalam Talian Terhadap Sikap, Motivasi Dan Pencapaian Pelajar Bagi Subjek Fizik. JSML 2021, 9, 60-76.