(1)
Sulaiman, R.; Husain, H. Analisis Simetri Reka Bentuk Kesenian Melayu Dalam Perspektif Etnomatematik: Symmetry Analysis Of Malay Art Design In Ethnomathematics Perspectives. JSML 2019, 7, 72-84.