Osman, Nadzirah, and Intan Farahana Abdul Rani. 2024. “Pengetahuan Dan Amalan Pelaksanaan Terhadap Kemahiran PAK21 Dalam Kalangan Guru Prasekolah”. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers and Teacher Education 14 (1):28-36. https://doi.org/10.37134/jrpptte.vol14.1.4.2024.