[1]
Sahak, M.S. 2022. Demographic Influences and 21st Century Skills by Trainee Teachers for Mathematics subject during COVID-19 Pandemic: Pengaruh Demografi dan Amalan Kemahiran PAK-21 oleh Guru Pelatih bagi subjek Matematik semasa Pandemik COVID-19. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia. 12, 1 (May 2022), 65–81. DOI:https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol12.1.6.2022.