1.
Raja Ma’amor Shah RLZ, Raja Ma’amor Shah RNFA, Tarmizi RA, Ja’ffar HN. Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian ke atas Minat, Emosi dan Mental Murid Melayu dalam Mempelajari Matematik. JPM [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 14];17(2):30-8. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/5492