Hussin, C. R., and H. Ramli. “Keistimewaan Blok Batik Adiguru Mahadi Deraman Di Kampung Talak, Tumpat, Kelantan: The Speciality of Block Batik Adiguru Mahadi Deraman in Kampung Talak, Tumpat, Kelantan”. Jurnal Peradaban Melayu, vol. 18, no. 1, June 2023, pp. 12-21, doi:10.37134/peradaban.vol18.1.2.2023.