Raja Ma’amor Shah, R. L. Z., R. N. F. A. Raja Ma’amor Shah, R. A. Tarmizi, and H. N. Ja’ffar. “Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian Ke Atas Minat, Emosi Dan Mental Murid Melayu Dalam Mempelajari Matematik”. Jurnal Peradaban Melayu, vol. 17, no. 2, Dec. 2021, pp. 30-38, doi:10.37134/peradaban.vol17.2.4.2022.