Hussin, C. R. and Ramli, H. (2023) “Keistimewaan Blok Batik Adiguru Mahadi Deraman di Kampung Talak, Tumpat, Kelantan: The Speciality of Block Batik Adiguru Mahadi Deraman in Kampung Talak, Tumpat, Kelantan”, Jurnal Peradaban Melayu, 18(1), pp. 12–21. doi: 10.37134/peradaban.vol18.1.2.2023.