Raja Ma’amor Shah, Raja Lailatul Zuraida, Raja Noor Farah Azura Raja Ma’amor Shah, Rawdah Adawiyah Tarmizi, and Halimatul Nadiah Ja’ffar. 2021. “Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian Ke Atas Minat, Emosi Dan Mental Murid Melayu Dalam Mempelajari Matematik”. Jurnal Peradaban Melayu 17 (2):30-38. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.4.2022.